Opiekun naukowy: dr inż. Tomasz Winnicki

Kierownik: mgr Marzanna Tyburska

Sekretarz : mgr Sylwia Lasota

Czas trwania: 2 semestry (270 godzin dydaktycznych).

Zjazdy: piątek (15:45-20:45)- sobota (9.00-19.15)

Data rozpoczęcia: 16.10.2020

Data zakończenia: 19.03.2021

Opłata: 1000 zł za semestr

 

Studia podyplomowe w zakresie : organizacji i zarządzania  oświatą skierowane są do absolwentów studiów z dziedziny nauk społecznych.

Uzyskane kwalifikacje: absolwenci  otrzymują kwalifikacje umożliwiające przystępowanie do konkursów na stanowiska kierownicze w oświacie, zgodnie z właściwym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Uzyskane umiejętności: studiujący rozwijają wiedzę i umiejętności w zakresie znajomości metod i technik zarządzania placówkami non profit, podwyższają swoje kompetencje dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi. Kształtują postawę menedżera oświaty.

 Program kształcenia obejmuje problematykę:

 •  Zarządzanie finansami w placówce
 •  Zarządzanie wizerunkiem firmy oświatowej
 •  Marketing usług edukacyjnych
 •  Organizacja i zarządzanie
 •  Programy informatyczne w zarządzaniu placówką edukacyjną
 •  Umiejętności społeczne menedżera
 •  Prawo w systemie oświaty
 •  Jakość w edukacji
 •  Unia Europejska a edukacja
 •  Planowanie zmian w placówce edukacyjnej
 •  Praca z radą pedagogiczną. WDN i ROS
 •  Egzaminy zewnętrzne a planowanie pracy szkoły
 •  Współpraca z organem prowadzącym
 •  Plan organizacyjny szkoły 

Warunki uzyskania dyplomu:

-uzyskanie zaliczenia z oceną z każdego przedmiotu z planu studiów,

-realizacja 30 godzinnej praktyki z zakresu organizacji pracy w placówce oświatowej,

-pozytywna ocena z egzaminu końcowego . 

 

 

 

 

Terminy zjazdów w roku akademickim 2020/2021

Numer zjazdu

Termin realizacji

1.

16-17.X.2020

2.

23-24.X.2020

3.

6-7.XI.2020

4.

20-21.XI.2020

5.

4-5.XII.2020

6.

11-12.XII.2020

7.

8-9.I.2021

8.

22-23.I.2021

9.

29-30.I.2021

10.

5-6.II.2021

11.

12-13.II.2021

12.

26-27.II.2021

13.

5-6.III.2021

Praktyki zawodowe

1-2.II.2021

Egzamin końcowy

13.III.2021

Uroczyste zakończenie

19.III.2021

 

Harmonogram:

piątek – 15:45-20:45            (6 godz. dyd.)

sobota –9:00-19:15                        (12 godz. dyd.)

15:45-17:15   I  sesja

 

9:00-10:30   I  sesja

 

 

17:15-17:30  przerwa

 

10:30-10:45  przerwa

17:30-19:00  II  sesja

 

10:45-12:15  II  sesja

 

 

19:00-19:15  przerwa

 

12:15-12:30 przerwa

19:15-20:45  III  sesja

 

12:30-14:00  III  sesja

 

 

 

 

14:00-14:15 przerwa

 

 

14:15-15:45  IV    sesja

 

 

 

 

15:45-16:00  przerwa

 

 

16:00-17:30  V sesja

 

 

 

 

17:30-17:45 przerwa

 

 

17:45-19:15  VI sesja

 

Dokumenty (podanie, odpis dyplomu) przyjmowane są przez sekretarza studiów : Sylwię Lasotę z Instytutu Ekonomicznego  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Aleja Grunwaldzka 137 pokój11 ( także drogą elektroniczną).

Uwaga. Rozpoczęcie zajęć może ulec przesunięciu na semestr letni, ze względu na zagrożenie koronawirusem  SARS – CoV-2.

 

Sekretarz:

mgr Sylwia Lasota
Turn on Javascript!
tel. 55 629 06 51

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Instytut Ekonomiczny
82-300 Elbląg al. Grunwaldzka 137Kierownik:

mgr Marzanna Tyburska
Turn on Javascript!
tel. 691 464 024